Uppdrag Psykisk Hälsa arbetar för att stärka personers delaktighet på alla nivåer. Att patienter och brukare är delaktiga i sin egen vård och behandling bör vara en självklarhet men är ibland svårt att få till i praktiken. Det finns flera metoder och modeller för att förbättra delaktigheten för den enskilde, delat beslutsfattande är en sådan metod. Delaktigheten behöver öka även på organisationsnivå.

Vi samverkar med NSPH för att stödja inflytandearbetet, vi har även kontakt med andra organisationer och förbund. NSPH har tagit fram ett antal korta filmer som beskriver hur man kan arbeta med inflytande i verksamhetsutveckling som kan vara ett stöd när en verksamhet vill arbeta med att stärka inflytandet. Vi har även i samarbete med NSPH tagit fram en inspirationsskrift.

NSPH: s webbplats: Inflytande som strategi för verksamhetsutveckling (Sju informationsfilmer)

Läs skriften Från Delaktighet till delat beslutsfattande

Mer om delaktighet hos andra:

CEPI, Centrum för evidensbaserade Psykosociala insatser, forskar om delaktighet och återhämtning på psykiatriområdet 

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Se det tidigare evenemanget om brukarmedverkan

  • Senast ändrad den 13 januari 2017