Enligt 5 kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för människor med psykisk funktionsnedsättning. Genom att inventera målgruppens livssituation får kommunen ett underlag för sin planering och verksamhetsutveckling. Med regelbundna inventeringar ökar möjligheterna att utforma en verksamhet som bättre svarar mot målgruppens behov.

Inventeringsformulär för nedladdning

SKL:s inventeringsformulär för datainsamling (Öppnas i nytt fönster)

Information till dig som ansvarar för inventering 

Information till dig som ska inventera 

Socialstyrelsens inventeringsformulär för datainsamling

Stöd för att sammanställa inventeringen

Som stöd och hjälp att räkna samman inventeringen har SKL tagit fram tre excelmallar. Det finns olika versioner för att underlätta sammanställning vid inventering utifrån Socialstyrelsens inventeringsformulär och utifrån SKL:s inventeringsformulär.

Stöd sammanställning SKL:s inventeringsverktyg (Excel 2007 och senare)

Stöd sammanställning SKL:s inventeringsverktyg (Excel 1997 – 2003)

Stöd sammanställning Socialstyrelsens inventeringsverktyg (Excel 2003 och senare)

  • Senast ändrad den 29 augusti 2017