Ett nytt digitalt verktyg på svenska, engelska och arabiska har tagits fram för personer som upplever stressreaktioner på grund av svåra händelser eller stora livsomställningar och som på egen hand vill försöka förbättra sitt mående.

Materialet som heter ”SAHA – Stress och Hälsoråd” baseras på principerna för KBT och har tagits fram av Linköpings Universitet med stöd av Uppdrag Psykisk Hälsa. Materialet är nu i en utvärderingsfas.

En annons på svenska och arabiska finns tillgänglig för att underlätta spridning av verktyget.

Spara gärna ner annonsen nedan och sprid vidare!

Länk till verktyget

Finns även att sprida via vår Facebooksida

  • Senast ändrad den 27 september 2017