Ny interimschef för Uppdrag psykisk hälsa

Den 1 september tillträder Anders Printz som interimschef för sektionen Uppdrag Psykisk hälsa inom avdelningen VO (Vård och Omsorg) på SKR.

Anders Printz (foto: Ulf Huett)

Anders Printz kommer ha ett tydligt internt fokus och vara närmaste chef för medarbetarna på Uppdrag Psykisk hälsa. Huvuduppdraget handlar om att bidra med kunskap, stabilitet, energi och engagemang i arbetet, att genomföra höstens planerade aktiviteter, men också med att se över hur arbetet ska utvecklas framöver på längre sikt.

Anders har en lång erfarenhet av arbete med psykisk hälsa och gedigen chefserfarenhet. Han har bland annat arbetat som skötare, varit regeringens samordnare för psykisk ohälsa, enhets- och avdelningschef på Socialstyrelsen, kanslichef på Vårdförbundet och förbundsjurist på Riksförbundet för social och mental hälsa. I dag är han regeringens särskilde utredare för utredningen samsjuklighet, beroende och psykisk hälsa.

Anders kommer att arbeta på halvtid på SKR fram till den 31 januari. Parallellt fortsätter han uppdraget som utredare i samsjuklighetsutredningen, samt några ytterligare uppdrag. Under hösten kommer rekrytering av en permanent lösning att inledas.

Hjälpte informationen på sidan dig?