Risken för att dö genom självmord är större för personer med vissa psykiska diagnoser och för de som tidigare försökt ta sitt liv med vissa metoder och särskilt kort tid efter försöket – det visar ny forskning från Karolinska Institutet. Frågan är hur sjukvården och samhället ska kunna hindra människor som tidigare försökt ta sitt liv att göra nya försök.

Sonny Wåhlstedt, förbundsordförande SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, och Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting samtalar i P1 morgon, Sveriges Radio.

Studien publiceras i tidskriften Journal of Clinical Psychiatry. Forskarna har använt sig av Socialstyrelsens slutenvårdsregister och identifierat de 34 219 personer som vårdades inneliggande på sjukhus under minst ett dygn någon gång under åren 2000 till 2005 för avsiktlig självskada. Patienterna följdes fram till 2009 via Socialstyrelsens dödsorsaksregister, alltså mellan tre och nio år efter självmordsförsöket. År 2009 hade 1 182 av de studerade personerna avlidit till följd av självmord.
Läs hela pressmedelandet på Karolinska hemsida

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att utveckla samordningen mellan statliga myndigheter och andra aktörer på nationell nivå som arbetar för att förebygga suicid. Syftet med samordningen är att skapa förutsättningar för ett mer behovsanpassat och ändamålsenligt kunskapsstödjande arbete på nationell nivå.
Läs mer på Folhälsomyndighetens wepplats

Läs Follkhälsomyndighetens förslag på nationell struktur för suicidarbetet

På 1177 Vårdguiden kan du läsa om självmordstankar samt få råd och stöd

  • Senast ändrad den 3 september 2015