Om bara ett par månader drar NSPH igång utbildningen av så kallade ”peer supporters”. Det är den första utbildningen av professionella kamratstödjare i Sverige, och bygger på brukarnas självupplevda kunskaper.

Före jul stod det klart att Allmänna Arvsfonden avsätter 2,2 miljoner kronor för NSPH:s treåriga projekt för att samordna de framväxande utbildningarna av professionella kamratstödjare inom vården. Stockholms stad har i sin tur beslutat att öronmärka en del PRIO-pengar så att NSPH i Stockholm ska få möjlighet att utveckla ett peer support-system i Stockholm inom den kommunala verksamheten.

För närvarande är det NSPH-nätverken i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Västerbotten som engagerat sig i möjligheten att dra i gång nationella peer support-utbildningar. I april-maj startar NSPH den allra första utbildningen av peer supporters, vilket sker i Göteborg. Den första kursen är anpassad för peer support inom vården. Det finns planer på att ordna ytterligare en kurs som riktar sig till verksamma inom socialpsykiatrin ute i kommunerna.

– Det är oerhört glädjande att projektet kan förverkligas och att vi snart är i gång med de första utbildningarna. Begreppet peer supporters är ganska nytt här i Sverige, men bygger på en tradition inom brukarrörelsen av kamratstödjare, säger Kjell Broström på NSPH, till NSPHs hemsidan. Kjell är projektledare för peer support-satsningen.

Läs mer på NSPHs hemsida

  • Senast ändrad den 8 mars 2017