I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen från oktober 2011 har man enats om en satsning på att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.

En kunskapsöversikt av det aktuella forskningsläget har sammanställts och en inventering av kliniska svenska arbetssätt, aktuella erfarenheter och lovande metoder pågår.

Projektet är indelat i noder till vilka alla Sveriges landsting har anslutit sig.

 

Läs mer om Nationella självskadeprojektet >

  • Senast ändrad den 23 februari 2015