När en kommun beslutat att ta del av tjänsten FamiljehemSverige och meddelat oss sin funktionsbrevlåda och telefonnummer så bokar vi in ett uppstartsmöte per telefon. Det tar cirka 1 vecka från det att ansökande kommun lämnat in sina uppgifter till dess att e-tjänsten kan användas. Om ni som kommun deltar under våren 2016 är ni med och kan utvärdera och påverka tjänsten. Informationsmöten hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) eller via till exempel Skype. Avstämningsmöten sker cirka 1 gång/månad. Det är ingen licenskostnad för anslutande kommuner och det är fri support från projektledare och tekniker.

Nästa uppkopplingstillfälle är vecka. 33, inkom med funktionsbrevlåda och telefonnummer senast 15/8 till: familjehemsverige@skl.se

Läs mer om e-tjänsten FamiljehemSverige och vad det innebär

Ladda ner information om Familjehemsverige

  • Senast ändrad den 1 juli 2016