Uppdrag Psykisk Hälsa håller en konferens med fokus på Första linjen den 4 oktober i Stockholm. Syftet med konferensen är att lyfta upp Första linjeverksamheters funktion och roll samt sprida erfarenheter och kunskap om metoder och arbetssätt som används eller kan användas på Första linjen.

Konferensens innehåll:

  • En nulägesrapport om Första linjen
  • De ungas perspektiv i ett panelsamtal tillsammans med unga professionella som möter barn och unga med psykisk ohälsa
  • Ett panelsamtal om vad Första linjen behöver, tillsammans med politiker och representanter från ungdomsförbund
  • Nio parallella seminarier* med olika fokusområden

Inbjudan Konferens Första linjen 4 oktober

Frågor besvaras av Maria Kalingas Ruin.

Välkomna med er anmälan!

  • Senast ändrad den 14 augusti 2017