SPiSS – Suicidprevention i Svensk sjukvård

SPiSS (Suicidprevention i Svensk sjukvård) är en webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök.

Psykiatri Skåne har tagit fram en utbildning för att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna.

SPiSS omfattar tre webbkurser med grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention. I ursprungsmodellen för psykiatrin i Skåne skapades också samtalsgrupper där man diskuterar kring inspelade och fingerade fall, som beskriver olika suicidnära personer eller situationer. Liknande samtalsgrupper med relevanta situationer att utgå från kan med fördel skapas i andra verksamheter.

Webbkurserna erbjuds numera fritt till alla intresserade oavsett om man arbetar i en verksamhet där man möter personer som kan vara suicidbenägna eller är privatperson och vill öka sin kunskap på området:

  • SPiSS kurs 1: Suicidologi
  • SPiSS kurs 2: Risk och skyddsfaktorer
  • SPiSS kurs 3: Skattningsskalor vid suicidrisk

Hjälpte informationen på sidan dig?