Första linjeboken

Syftet med stödmaterialet är att ge en samlad bild av vilka insatser första linjen kan eller skulle kunna erbjuda barn, unga och anhöriga. Det innebär att fokus för det här materialet är att försöka identifiera vad första linjen kan göra (innehållet), utan att gå in på vilken aktör som ska genomföra det eller med vilken organisation. Materialet ska ses som ett arbetsdokument som kommer att förändras över tid.

Det kan användas i lokala diskussioner om första linjens innehåll, resurs-, kompetens- och ansvarsfrågor samt vara underlag vid framtagandet av nationella vägledningsdokument. Förhoppningsvis kan arbetsmaterialet bidra till att de barn, unga och familjer som behöver stöd får rätt insatser på rätt nivå.

Filer

Hjälpte informationen på sidan dig?