Virtuell BUP-mottagning

På en interaktiv virtuell BUP-mottagning får blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer. Det virtuella samtalet sker precis som i verkligheten, med anamnes, samtal, bedömning, eventuell remiss etc Efter att man har gått igenom samtalet och gjort sin bedömning får man sedan återkoppling av såväl ”experten” som patienterna. Det finns två olika patienter och många frågeområden att välja mellan. Varje besök tar ca 30–60 minuter att gå igenom. Det kan göras individuellt eller med en kollega för gemensam reflektion.

Hjälpte informationen på sidan dig?