Den virtuella BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld

På den virtuella BUP-mottagningen kan blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter. Det virtuella samtalet sker precis som i verkligheten, med anamnes, samtal, bedömning, eventuell remiss etc. Efter att man har gått igenom samtalet och gjort sin bedömning får man sedan återkoppling av såväl ”experten” som patienterna.

Innehåll och upplägg

Det finns två olika patienter och många frågeområden att välja mellan. Varje besök tar ca 30–60 minuter att gå igenom. Det kan göras individuellt eller med en kollega för gemensam reflektion.
Virtuella patientfall har använts i medicinsk utbildning sedan 1970-talet. I dag används de på ett stort antal medicinska universitet i världen. Forskning visar att studenter lär sig både bättre och snabbare med hjälp av virituella patientfall jämfört med traditionell undervisning, eller traditionella fallbeskrivningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?