Att vårdas enligt LPT

Från 2017. Vilka regler gäller för tvångsvård? Du för lyssna till överläkare Jessica Svahn som beskriver hur lagen om Tvångsvård fungerar och används. Filmen är indelad i olika kapitel som med fördel kan användas i utbildningssyfte, på APT eller som intro­duktion av nya medarbetare. Filmen är ca 20 minuter lång.

Hjälpte informationen på sidan dig?