Det finns sex lokala METIS-kanslier och sedan hösten 2015 har kansliet i Stockholm övertagit det nationella ansvaret.
Läs mer om METIS på: www.metiskurser.se

Ladda ner allt tillgängligt material om METIS från Uppdrag Psykisk Hälsas slutkonferens 2015:

METIS BUP-kurser (PDF)
METIS Psykiatri-kurser (PDF)
Slutrapport METIS 2014 (PDF)
Läs mer om METIS kurser >
  • Senast ändrad den 13 april 2016