Den 2 juni presenterar Skolinspektionen ett arbete om hur kommuner har hanterat omfattande frånvaro. Skolinspektionen konstaterar att mer kan, och borde, göras för att fånga upp dessa elever.

– De barn som blir utan skolgång riskerar att bli ensamma och socialt isolerade. Får de inte betyg från årskurs 9, kan det få förödande konsekvenser inte bara för den egna självkänslan utan också för möjligheterna till arbete, studier och egen försörjning, säger Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör.

Uppdrag psykisk hälsa delar Skolinspektionens hållning och vill rekommendera skriften ”Vänd frånvaro till närvaro”

Läs mer om Skolinspektionens arbete

Läs om SKLs arbete om skolresultat och psykisk hälsa  

  • Senast ändrad den 3 juni 2015