Uppmärksamma

Var uppmärksam på förändringar i individens mående och uttryck, till exempel förändring i ansiktsuttryck, kroppsspråk, hur individen kommunicerar och beter sig.

Vid tecken på ökad oro, ångest och stress, erbjud stöd och insatser enligt överenskommelse i vård- och krisplan. Kom överens med individen om hur ofta och på vilket sätt tillsyn ska ske. Om individen motsätter sig tillsyn trots att det bedöms nödvändigt, försök hitta ett sätt som hen kan acceptera.

Uppmärksamma även tecken på kroppslig ohälsa och se till att behov av vård tillgodoses eller planeras.

Se till att vara uppmärksam på besked som kan vara svåra för individen och planera för att ge stöd när de lämnas.

Hjälpte informationen på sidan dig?