Växjös arbete för bättre vård med mindre tvång

Rättspsykiatriska kliniken i Växjö medverkade i projektet ”Bättre vård mindre tvång” för att förbättra patienters delaktighet och upplevelse av vården.

Under 2013–2014 var Team 165 från avdelning 64, Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö en del av SKL:s Genombrottsprogram Bättre vård – mindre tvång Delta Gamma, som var särskilt riktat mot självskadebeteende.

Målen: färre tvångsåtgärder och bättre upplevelse

  1. Öka patienternas delaktighet i vården – 90 % av patienterna ska skatta lägst värdet 7 på en VAS-skala som mäter delaktighet.
  2. Förbättra patienternas upplevelse av tvångsvården i sin helhet – 80% av patienterna ska skatta lägst värdet 6 på en skala som mäter deras upplevelse.
  3. Öka patienternas upplevelse av samverkan mellan aktörerna i vården – 80% av patienterna ska skatta lägst värdet 7 på VAS-skala som mäter samspel och interaktioner mellan de aktörer som är involverade i patientens vård (exempelvis mellan personal på avdelningen, mellan vårdpersonal och anhöriga, mellan enheter inom Regionen, mellan olika yrkeskategorier som möter patienten).
  4. Minska antalet tvångsåtgärder med 50 %.

Läs hela slutrapporten för Växjö – Bättre vård mindre tvång

Hjälpte informationen på sidan dig?