Nationellt förbättringsarbete för att minska behovet av tvångsåtgärder

Att tvingas till vård mot sin vilja är ett allvarligt ingrepp i integriteten och kan upplevas som mycket kränkande. Det är viktigt att tvångsvård bara används i yttersta nödfall, och att den utförs så bra som möjligt. Även tvångsvård som rättslig påföljd, rättspsykiatrisk vård, måste präglas av kvalitet, inflytande och delaktighet.

Sveriges Kommuner och Regioner bedriver ett nationellt förbättringsarbete för att minska behovet av tvångsåtgärder inom psykiatrin. Det nationella arbetet med att minska förekomsten av tvångsvård och tvångsåtgärder har pågått sedan 2008, främst genom olika versioner av genombrottsprogrammet Bättre vård – mindre tvång.

Genombrottsprogrammet har bland annat erbjudit regionerna olika aktiviteter för att främja utvecklingen, och 2015 delades 50 miljoner kronor ut mellan de regioner som

  • kunde visa att de har identifierat den tiondel av patienterna som blir föremål för flest tvångsåtgärder
  • kunde redovisa en uppföljning av 2015 års handlingsplan
  • kunde redovisa en handlingsplan för 2016
  • hade deltagit i nationella utvecklingsaktiviteter
  • hade deltagit i ett gemensamt kvalitetssäkringsarbete för de med flest tvångsvårdstillfällen och den tiondel av patienterna som utsätts för flest tvångsåtgärder
  • kunde visa egna aktiviteter på området och som rapporterade samt analyserade sina tvångsvårdtillfällen och tvångsåtgärder till patientregistret.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?