Stöd

När individen upplever svåra känslor och situationer visa respekt, vänlighet och empati och försök förstå individens situation genom att ställa öppna frågor.

Lyssna, försök förmedla hopp och visa att ni finns där för att hjälpa. Undersök i första hand tillsammans vad som brukar vara hjälpsamt och försök erbjuda det. Stötta individen att utveckla den egna förmågan att hantera svåra känslor och situationer. Erbjud olika former av lugnande stöd utifrån individens önskemål, till exempel lugna rum, tyngdtäcke, lugnande musik och enkla aktiviteter som promenad, något varmt att dricka och avslappningsövningar.

Försök så långt det är möjligt att undvika konflikter genom att lyssna, kompromissa och hitta lösningar tillsammans. Utgå ifrån att ett utmanande beteende är ett utryck för att individen behöver stöd för att hantera en övermäktig situation. Använd färdigheter för att lugna och trygga individen men också för att själv behålla lugnet. För att hantera utmanande situationer som kan leda till hot och våld behövs utbildning och färdighetsträning i nedtrappningstekniker. Reflektion kring vårdkultur, etiska dilemman och svåra händelser behövs dagligen.

När situationen är lugnare, reflektera tillsammans med individen kring hur svåra känslor och situationer kan hanteras framöver. Se till att alla som påverkats av svåra händelser/situationer på avdelningen får samtal och stöd.

Hjälpte informationen på sidan dig?