Samtal

Tillbringa tid tillsammans med alla som vårdas i heldygnsvården och var tillgänglig för samtal och medmänskligt stöd.

Samtal är nödvändiga för att tillsammans kunna planera, genomföra och utvärdera vården och behöver ske kontinuerligt.

Erbjud även alla individer dagliga samtal där öppna frågor ställs på ett sätt som inbjuder till kontakt. Individen själv ska inte behöva be om samtal. Samtalen ska utgå från individens behov och önskemål och kan vara stödjande, motiverande eller uppföljande. Stötta och uppmuntra individen att ta plats i samtalet. Lyssna aktivt, bekräfta och ifrågasätt inte om det inte är nödvändigt.

Medmänskligt stöd är att visa omsorg och värme. Det kan vara att göra sig tillgänglig, att lyssna, vara ett tyst sällskap eller att göra något litet “extra”. Vid svåra känslor och situationer erbjud alltid medmänskligt stöd och samtal.

Hjälpte informationen på sidan dig?