Relationer

Ge stöd till individen att behålla kontakt med samhället och/eller bygga trygga sociala nätverk.

Om önskemål finns, ge individen information om nationella och lokala brukarföreningar samt aktiviteter i kommunen. Stöd individen att vidmakthålla välfungerade rutiner och värdeskapande aktiviteter utanför vårdenheten.

Hjälp de närstående att få bättre kunskap om och förståelse för individens psykiska ohälsa24 genom att alltid erbjuda samtal och information. Om det bedöms lämpligt, motivera individen till att involvera närstående i vården. Vid samtycke eller om individen är under 18 år, involvera alltid närstående. Ge de närstående information om nationella och lokala anhörigföreningar
samt anhörigstöd från kommunen.

När de närstående är barn eller unga, bjud in till samtal och ge information på ett anpassat sätt. Ge möjlighet för barn och unga att besöka sin förälder på en trygg plats.

Hjälpte informationen på sidan dig?