Kunskap

Erbjud psykopedagogiska insatser som ger tillräcklig kunskap och stöd för individen att:

  • Vara delaktig i sin vård.
  • Hitta strategier att hantera psykiska och fysiska besvär (symtom).
  • Delta i sin behandling.
  • Hitta mening och känna hopp.
  • Ta hand om sig själv, egenvård.
  • Se och använda sina egna resurser.
  • Bibehålla eller skapa rutiner gällande mat, sömn, fysisk aktivitet och meningsfull sysselsättning.

Kunskap och stöd för hälsa kan ges i form av återhämtningsinriktade psykopedagogiska program med olika teman som god sömn, hantera svåra känslor, hantera stress, undvika försämring, använda mediciner effektivt och hälsofrämjande levnadsvanor. Även grupper där individer får möjlighet att dela olika erfarenheter, exempelvis rösthörargrupper, kan ingå. Uppmuntra och stöd även aktiviteter utanför enheten när så är möjligt.

Erbjud gärna samtal och stöd av en utbildad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa enligt metoden Peer Support.

Hjälpte informationen på sidan dig?