Information

Fråga individen vad hen behöver veta för att känna sig trygg och informera därefter.

Ge alltid information som påverkar individens vård och vistelse på ett sätt som underlättar och följs upp. Anpassa typ, mängd och välj tillfälle efter hur individen mår. Ge information om individens rättigheter under vistelsen på enheten och värna dem. Följ alltid upp hur informationen uppfattades och om ytterligare information eller upprepning behövs. Ge dagligen information som bidrar till förutsägbarhet såsom vilka som arbetar, vilka aktiviteter som erbjuds och andra händelser under dagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?