Följ sändningen live från Piperska muren

Webbsändningen finns att se i sin helhet senast i början på nästa vecka via länken; Sändning från Piperska muren.

Vi beklagar det tekniska problemen under förmiddagen.

SKL och Socialstyrelsen bjuder in till en dag om mätningar av den specialistpsykiatriska vården. Dagen kommer vara uppdelad i tre delar. I del 1 presenteras den kartläggning av specialistpsykiatrin som SKL och Uppdrag psykisk hälsa har genomfört. Kartläggningen är utförd inom allmänpsykiatrin, BUP och rättspsykiatrin i samtliga 21 landsting. I del 2 går vi igenom de nya siffrorna för 2015 från Socialstyrelsens patientregister för tvångsvård. Nya funktioner i Socialstyrelsens databas för tvångsvård kommer även att presenteras. Under de båda första delarna kommer vi att föra diskussioner kring varför landstingen skiljer sig åt. Är det en verklig skillnad och vad kan i så fall förklara den? Eller beror det på olikheter i rapporteringen som behöver rättas till? I del 3 för vi en dialog kring kommande kartläggningar och behovet av synkronisering.

PROGRAM

09:30-10:00 Kaffe och smörgås

10:00-10:15 Välkommen (Ing-Marie Wieselgren)

10:15-12:00 Del 1. SKL:s kartläggning av specialistpsykiatrin (Ing-Marie Wieselgren, Martin Rödholm, Jonas Stenberg)

12:00-13:00

Lunch 13:00-14:30

Del 2. Socialstyrelsens PAR-statistik för tvångsvården (Ing-Marie Wieselgren, Mikael Havasi)

14:30-15:00

Fika 15:00-16:00

Del 3. Dialog kring kommande kartläggningar (Ing-Marie Wieselgren)

  • Senast ändrad den 24 maj 2016