Intresset för sociala investeringar ökar och det finns höga förväntningar på mänskliga och ekonomiska vinster. Samtidigt finns skillnader i vad man menar med sociala investeringar och otydligheten riskerar att urholka intresset. Vi tydliggör
begreppet och pekar ut en väg framåt.

Medverkande:
Tomas Bokström, Projektledare Sociala investeringar, SKL. Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL. Jonas Lundberg, partner, Health Navigator. Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun. Henrik Storm Dyrssen, Leksell Social Ventures. Bettina Kashefi, Chefekonom, SKL.

Se livesändning från Almedalen

Ladda ner digital folder, Sociala investeringar

Fredag 3 juli kl 11.00–12.00 i Almedalen
Plats: Almedalsbiblioteket,
Cramérgatan 5
Lokal: Sal E 30 (plan 3)

Arrangör är Attention.

Sociala investeringar är avgränsade insatser som i förhållande till ordinarie arbetssätt ska ge bättre resultat och leda till minskade samhällsekonomiska kostnader. Under 2014 arbetade totalt 78 kommuner i fyra landsting med sociala investeringar omfattande nästan en miljard kronor. I takt med att sociala investeringar blivit ett alltmer populärt verktyg syns tendenser till begreppsförvirring och att sociala investeringar blir till ”allt och inget”. Det finns en risk att förväntningarna på stora ekonomiska och mänskliga vinster inte uppfylls. För att förhindra en sådan utveckling bör innebörden av och potentialen i olika inriktningar av sociala investeringar klargöras. Vad är en social investering? Vilka modeller finns det? Vad är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas nu och i framtiden? Dessa frågor kommer vi diskutera tillsammans med ledande experter och insatta politiker som drivit den nationella utvecklingen inom området.

 

  • Senast ändrad den 3 juli 2015