Här kan du läsa om vad Uppdrag psykisk hälsa är och hur vi arbetar.

Vad är Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL?

SKL och regeringen har haft överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa sedan 2012. Redan 2009 startade ett arbete Överenskommelsen för 2015 är lite annorlunda– vi kallar den Uppdrag Psykisk hälsa.

Satsningen 2015 omfattar 844 000 000 kronor. Av dessa kommer 630 000 000 kronor att utbetalas till de kommuner och landsting som klarar årets grundkrav och ett eller flera av prestationsmålen.
Prestationsmålen syftar till att stimulera att landsting och kommuner uppmärksammar behov hos de målgrupper som överenskommelsen tar sikte på, anger ansvarsfördelning för de behov som finns, sätter upp mål och planerar sin verksamhet samt samverkar med varandra och andra berörda aktörer inom området. SKL får disponera 66 000 000 kronor för samordning, stöd och utveckling.

Sveriges styre är uppdelat i kommuner, landsting och staten.
För att den svenska demokratin ska fungera
måste alla dessa kunna sköta sitt arbete.

Kommunerna sköter skolorna, vården för de gamla,
räddningstjänsten och stöd för
personer med funktionshinder bland annat.

Landstingen ansvarar för sjukvården.
På tio platser i Sverige finns inga landsting
utan regioner istället.

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar för våra medlemmar
som är kommunerna, landstingen och regionerna
och vi förkortar vårt namn till SKL.
SKL ska se till att våra medlemmar ska kunna sköta sitt arbete.

Våra medlemmar är Sveriges kommuner,
landsting och regioner.

 

  • Senast ändrad den 21 oktober 2016