Lästips om psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten

Psykisk hälsa och suicidprevention
Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom ramen för den nationella strategin för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020. I uppdragen ingår att verka för nationell samordning och för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention.

Hälsa i olika grupper
En viktig uppgift för Folkhälsomyndigheten är att följa upp folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Det gör vi för befolkningen i stort, men även för vissa grupper eller delar av befolkningen. Här hittar du ingångar för olika målgrupper i folkhälsoarbetet.

Folkhälsodata
Folkhälsodata innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall och ger användaren möjlighet att göra uttag för egen bearbetning. I vissa fall finns även fördefinierade diagram och tabeller.

Socialstyrelsen

För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och utvärdering. Barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik ska prioriteras.

Hjälpte informationen på sidan dig?