Arbetet har som mål att stärka incitamenten för tidiga insatser och därigenom bidra till att fler anställda får tillgång till ett koordinerat och invid anpassat stöd i ett tidigt skede. Arbetet börjar med att fokusera på korttidsfrånvaron och målet är att minska sjukskrivningarna med i genomsnitt 1,5 dagar.

Denna typ av avtal (utfallskontrakt) innebär att utföraren tar en del av kostnaderna för de fall insatser levereras som inte ger mätbar effekt, vilket alltså är en riskdelning mellan arbetsgivare och utförare. En lämplig omfattning för piloten bedöms vara 3-5 deltagande kommuner/landsting/regioner. Urvalet görs baserat på intresseanmälan.

Målet är att de upplägg som visar sig effektiva ska kunna genomföras i större skala.

Inbjudan utfallsbaserad upphandling

Intresserad att medverka i utvecklingsarbetet?
För mer information kontakta rickard.bracken@skl.se

Läs mer om vårt arbete med arbetsliv – främjande och förebyggande arbete för psykisk hälsa

  • Senast ändrad den 29 november 2016