Nationellt programområde för psykisk hälsa, ledamöter

Psykisk hälsa utgör ett av programområdena inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Tolv ledamöter utgör ledningsgrupp för området – två personer per sjukvårdsregion, där den ena representerar regionerna och den andra kommunerna. Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR, har en kanslifunktion.

Långhårig kvinna står vid en kökshylla och stödjer sig med ena armen

Långsiktigt hållbara insatser för psykisk hälsa är beroende av nära samverkan mellan kommuner och regioner. Programarbetet inom arbetsområdet psykisk hälsa engagerar därför ledande representanter från båda dessa sektorer.

Det nationella programområdets uppdrag

Programområdets huvudsakliga uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom området psykisk hälsa. Det innebär bland annat att initiera behovs- och gapanalyser, identifiera avsaknaden av kunskap och kunskapsstöd, främja implementering av kunskapsbaserade stöd- och behandlingsinsatser, samt att stödja vidareutvecklingen av effektiva former för uppföljning och utvärdering (t. ex. med stöd av kvalitetsregister).

Se uppdragsbeskrivning för Nationellt programområde för psykisk hälsa (2018) och verksamhetsplan (2019) längst ner på sidan.

Se den den generella uppdragsbeskrivningen för Programområden på SKR:s webbplats.

Förutsättningar

Etableringen av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, inklusive strukturen med Nationella programområden, är beslutad av regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer. Arbetet leds av en styrgrupp, Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

Hälso- och sjukvårdsdirektörerna har beslutat att systemet ska vara självfinansierade utifrån regioners ordinarie verksamhet.

Kommunernas företrädare har i nuläget inte fattat beslut om principer för delaktighet i systemet för kunskapsstyrning. Inom Nationellt programområde för psykisk hälsa har kommunrepresentanter från start deltagit i både ledningsgrupp och nationella arbetsgrupper.

Ledningsgruppens sammansättning

Ledningsgruppen består av 12 ledamöter. Varje ledamot är utsedd av regionerna respektive kommunerna för sin sjukvårdsregion (eller motsvarande geografiskt område för kommunerna).

De sex kommunala ledamöterna utses via och har anknytning till RSS (Regionala samverkans- och stödstrukturer för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård).

Kommunledamöter för sjukvårdsregionens geografiska område

 1. Norra 
  Jan Persson, regional samordnare, Region Jämtland Härjedalen
 2. Uppsala-Örebro 
  Susanne Söderberg, samverkanschef, Uppsala kommun
 3. Stockholm
  Anna Westin, processledare, Storsthlm
 4. Sydöstra 
  Ola Götesson, chef Kommunal utveckling, Region Jönköping
 5. Västra 
  Charlotta Wilhelmson, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
 6. Södra
  Emelie Sundén, strateg hälsa och social välfärd, Kommunförbundet Skåne

Regionledamöter från sjukvårdsregioner

 1. Norra
  Kristina Mårtensson, verksamhetschef i Region Västernorrland
 2. Uppsala-Örebro
  Per Söderberg, chef division psykiatri i Region Dalarna
 3. Stockholm
  Clara Hellner, direktör FoU Stockholms läns sjukvårdsområde
 4. Sydöstra
  Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör Region Kalmar län
 5. Västra
  Lise-Lotte Risö-Bergerlind, chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland
 6. Södra
  Sophia Eberhart, verksamhetschef på BUP, Skånes universitetssjukhus

Om arbetsgrupper

Ledningsgruppen kan tillsätta arbetsgrupper. Nuvarande arbetsgrupper har till uppgift att färdigställa och förankra nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa.

För mer information se: Nationella arbetsgrupper

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?