Internationellt samarbete

Psykisk hälsa och konsekvenserna av psykisk ohälsa bekymrar hela världen. På området psykisk hälsa har under det senaste decenniet flera länder satsat på mer eller mindre genomgripande reformer och initiativ.

Nätverket International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL) organiserar erfarenhetsutbyte och policyutveckling. Sverige är medlem i nätverket som redan representeras av England, USA, Kanada, Irland, Nya Zeeland samt Australien.

Kunskapsutbyte i fokus

Vårt internationella arbete har ett tydligt fokus på att etablera snabba kontaktvägar för kunskapsutbyte. Arbetet har från Sveriges perspektiv tre olika målsättningar:

  • Bygga snabba processer för att inhämta god kunskap
  • Världsledande experter kommer till Sverige och blir tillgängliga flera intressenter i landet
  • Sveriges arbete inom ramen fokusfrågor synliggörs på många olika sätt internationellt

Internationellt samarbete ger många positiva effekter eftersom flera länder står inför samma utmaningar:

  • All kunskap vi har i världen pekar åt samma håll – psykisk hälsa är ett stort och ökande folkhälsoproblem
  • Att etablera effektivt arbete för psykisk hälsa är krävande
  • Psykisk ohälsa beräknas kosta 4 % av ett lands BNP årligen. Kostnader och lösningar finns i alla samhällssektorer.
  • För ett litet land som Sverige finns mycket att lära av länder, provinser, regioner och städer i Norden, Europa samt i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

Hjälpte informationen på sidan dig?