Testa och ge synpunkter

Nu kan du vara med och prova det första nationella vård- och insatsprogrammet för psykisk hälsa.

Mellan den 11 december 2018 och den 1 februari 2019 pågår en testperiod för det första nationella vård- och insatsprogrammet för psykisk hälsa: vård- och insatsprogram vid schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd.

Alla är välkomna att bidra till utvärderingen.

Så här går det till:

  • Alternativ 1: Undersök om vardochinsats.se ger användbar information inför/i med en verklig patient/brukare
  • Alternativ 2: Undersök om vardochinsats.se ger användbar information inför/i mötet med en fiktiv patient/brukare
  • Dela med dig av din upplevelse innehåll och användbarhet av vardochinsats.se via webbenkäten.

Länk till vardinsats.se med all information om hur du deltar i testperioden

 

Hjälpte informationen på sidan dig?