Hedersrelaterat våld och förtryck

Mellan november 2021 och mars 2022 hade Uppdrag Psykisk Hälsa i uppdrag att inkorporera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck i olika kunskapsstöd inom psykisk hälsa. Arbetet skedde i nära samarbete med SKR:s medlemmar och de enheter inom SKR som arbetar med frågan. Här finner du de material som arbetet resulterade i.

Inom ramen för uppdraget utvecklades vård- och insatsprogrammen för psykisk hälsa (VIP) som sammanställer och tillgängliggör olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola. Samtliga vård- och insatsprogram uppdaterades med texter som syftar till att stärka och utveckla arbetet gällande att tidigt upptäcka och agera vid hedersrelaterat våld och förtryck.

Sökverktyget på webbplatsen www.vardochinsats.se är utformat för att du ska kunna filtrera fram och hitta just den information som är praktiskt användbar för dig i din roll som yrkesperson och för den person och situation det gäller.

Vård- och insatsprogrammen riktar sig till hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola men är tillgängliga för alla. Sedan uppdateringen innehåller samtliga program länkar till andra aktörer som ger övergripande information om hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer. Några av dem finner du under “andra sidor” här nedan.

Inom ramen för arbetet togs även två dramatiserade ljudberättelser fram som är tänka att fungera som ett brett diskussionsunderlag för personer som arbetar på och runt socialtjänsten respektive BUP. Ta del av dessa under ”relaterat material” nedan.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?