Under hösten 2015 har ett samarbete bedrivits mellan Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) och Health Navigator med det övergripande syftet att förbättra situationen för barn och unga i Norrköpings kommun som är placerade i Hem för Vård och Boende (HVB) eller i boende som tillhör Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Den sociala investeringen syftar till att uppnå mänskliga och ekonomiska vinster genom en insats för att minska risken för återplacering och förbättra skolprestationerna för HVB- och SiS-placerade barn och unga.

Samarbetet har resulterat i Sveriges första sociala utfallskontrakt, vilket är ett nytt sätt att genomföra sociala investeringar och utgör ett komplement till Norrköpings sociala investeringsfond. Ett socialt utfallskontrakt ger möjlighet att, genom ett samarbete mellan en extern finansiär och en offentlig part, finansiera och stimulera metodutveckling för att uppnå förbättrade resultat för målgrupper med störst behov. Modellen är ett exempel på hur samhällets aktörer på ett konkret sätt gemensamt kan stimulera och stödja social innovation med fokus på förbättrade livsvillkor men också med syfte att hitta samhällsekonomiskt hållbara lösningar.

Utfallskontraktet vald till årets välfärdsförnyare!

Videoklipp från SVT om utfallskontraktet

Videoklipp från presskonferensen i Norrköping, Henrik från Leksell Social Ventures

Artiklar om utfallskontraktet

Artikel om utfallskontraktet i Folkbladet

Artikel från nt.se

  • Senast ändrad den 14 april 2016