Uppdrag Psykisk Hälsa har därför tagit fram Instrumentfiltret, ett stöd för att finna ändamålsenliga instrument till sociala investeringssatsningar.

Du som användare gör genom ett antal val en filtrering av de aspekter som är avgörande för instrumentets ändamålsenlighet och ditt resultatet listas sedan på webbsidan.

Det är viktigt att målgruppens ålder samt dennas primära problematik/satsningens primära fokusområde fastställt innan du påbörjar valet av instrument, så att resultaten från instrumenten blir relevanta att använda som resultat-/effektmått vid uppföljning och utvärdering av satsningen.

Problemområde/fokus

Ålder

0 0

Självskattning

Filtrering, visar Filter av Total

Behandlar-, föräldra- & lärarskattning

Filtrering, visar Filter av Total

Har du svårt att hitta ett passande instrument? Titta även i metodguiden på Socialstyrelsens hemsida:

www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete

 

  • Senast ändrad den 8 december 2016