Webbverktyget ska även underlätta uppföljningen och utvärdering av satsningar genom att samla processmått, utfallsmått, effektmått, enkäter och dokument för satsningarna på ett ställe.

Till webbplatsen följupp.nu


  • Senast ändrad den 10 januari 2017