Verktyg

Instrumentfiltret – vägledning i val av instrument
Vid sociala investeringssatsningar är det centralt att kunna följa upp och mäta de resultat och effekter som satsningar genererar hos den avsedda målgruppen. Uppdrag Psykisk Hälsa har därför tagit fram Instrumentfiltret, ett stöd för att finna ändamålsenliga instrument till sociala investeringssatsningar.

Följupp.nu – verktyg för uppföljning och utvärdering 
Syftet med webbverktyget är att olika funktioner involverade i arbetet med sociala investeringar i en kommun/region/landsting ska få en tydlig överblick av satsningarna.

Tidiga listan – börja med barnen (PDF)
Vi talar mycket om tidig upptäckt och tidiga insatser när det gäller barn och unga. Det har framkommit ett behov av exempel på vad vi menar med just ”tidiga insatser”. Tidiga listan är en samling av ett antal tidiga insatser för olika åldrar. Ett flertal professionsföreningar har tagit fram listan under 2014 och detta är den första publicerade versionen.

Exempel på sociala investeringsprojekt

Läs om Norrköpings kommuns sociala utfallskontrakt med Leksell Social Ventures

Örebro kommun – social investering för unga med neuropsykiatriska svårigheter, läs mer på deras hemsida

Stiftelsen Skandia ”Idéer för livet” arbetar för att förebygga ohälsa och utanförskap hos barn och unga.

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en samlande nationell kunskapsnod för social innovation och samhällsentreprenörskap

Webb-tv/artiklar

Webb-TV:  Ekonomnätverkets träff

Studien 20 barnavårdsärenden. Studien omfattar 20 unga vuxna där forskarna har tittat tillbaka i deras liv och kartlagt alla dokumenterade problem de har haft och vilken hjälp de fått, eller inte fått under sin uppväxt.

Videoklipp från SVT om utfallskontraktet

Videoklipp från presskonferensen i Norrköping, Henrik från Leksell Social Ventures

Sociala investeringar – från dröm till verklighet 

Podd om sociala investeringsfonder i Sverige – fakta och lärdomaryftar till att motverka stuprörstänkande och kortsiktighet.

Miljardär satsar i kommunens sociala insatser. (Norrköpings tidningar)

Vill du synas här?

Saknar du något eller har tips på bra verktyg? Kontakta någon av oss som arbetar med sociala investeringar!

  • Senast ändrad den 21 februari 2017