Dagens första pass handlade om olika instrument som man kan använda för att mäta effekter på barns och ungas psykiska hälsa. Efter lunch fick vi ta del av Stockholms stads erfarenheter av effektutvärderingar, och sist på dagen gjordes kopplingen mellan den operativa nivån och samhället i stort genom en presentation av det nyutvecklade systemet för att mäta hållbar livskvalitet på regional nivå, BRP+.

Här kan du ta del av en filminspelning från det första passet som handlade om bedömningsinstrument, samt ladda ner presentationer från dagen:

Läs programmet för nätverksträffen den 25 oktober

Webb-TV: Att mäta effekter av sociala investeringar med Raziye Salari (25 oktober 2016)

  • Senast ändrad den 16 november 2016