Syftet med nätverket är att sprida kunskap, goda exempel samt skapa en mötesplats för personer i kommuner, landsting och regioner som arbetar med sociala investeringar.

Från våra olika träffar lägger vi upp material som deltagare och andra intresserade kan ta del av.

Är du intresserad av att vara med i nätverket?
Kontakta Margareta, Elina, eller Tomas.

Ta del av våra möten

Ekonomnätverkets möte 25/10 2016

Ekonomnätverkets möte 14/6 2016

  • Senast ändrad den 10 januari 2017