Sid-titel: Sociala investeringar

Sociala investeringar:

”Mjuka investeringar ger också avkastning”. Flera av samhällets insatser för personer i behov av extra stöd bör ses som en investering och inte bara betraktas som en utgiftspost. Ovan kan du se en film om studien 20 barnavårdsärenden som är ett bra exempel på vad sociala investeringar handlar om.

Till sidans topp