Men det inte alltid så att de nya kunskaperna används och får spridning varken i omfattning eller geografiskt. En anledning kan vara att alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt hur kunskapen om en insats någonstans, till exempel i forskning, hos myndigheter, i den egna praktiken eller någonstans i landet, ska kunna nå fram och förändra praktiken i tillräckligt hög utsträckning överallt i landet.

Kunskapen om hur man förändrar är ett eget fält som inrymmer många olika metoder och modeller. Här har vi beskrivit några av de modeller som kan utgöra ett stöd i ett förbättrings- och förändringsarbete.

Läs mer om metoder för förbättring

Genom att utveckla och stärka den lokala och regionala kompetensen för förbättringsarbete kan stöd för implementering, uppföljning och förbättring skapas nära verksamheterna.

  • Senast ändrad den 22 februari 2017