Landsting och regioner har idag organiserat samarbetet och ansvarsfördelningen på olika sätt och det kan se olika ut för barn och unga respektive vuxna.

Under 2017 gör Uppdrag psykisk hälsa på uppdrag av Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin en översikt av de skriftliga riktlinjer som finns. Dokumenten kommer att samlas på UPHs webbplats som ett första steg och under hösten kommer en översikt och analys att utföras och presenteras för uppdragsgivarna.

BUP

Dalarna Primärvård – BUP

Gävleborg Primärvård – BUP

Halland Primärvård – BUP

Jönköping Primärvård – BUP

Kalmar Primärvård – BUP

Kronoberg Primärvård – BUP

Norrbotten Primärvård – BUP

Skåne Primärvård – BUP

VGR Primärvård – BUP

Värmland Primärvård – BUP

Västerbotten Primärvård – BUP Vägledande ansvarsfördelning

Örebro Primärvård – BUP

Östergötland – BUP Första linjen

Östergötland Hänvisning och remiss (bilaga)

 

Vuxenpsykiatri

Blekinge Primärvård – VUP

Dalarna Primärvård – VUP

Gotland Primärvård – VUP

Gävleborg Primärvård – VUP

Halland Primärvård – VUP

Jämtland Primärvård – VUP

Jönköping Primärvård – VUP

Kronoberg Primärvård – VUP

Norrbotten Primärvård – VUP

Skåne Primärvård – VUP

Stockholm Primärvård – VUP

Sörmland Primärvård – VUP

Uppsala Primärvård – VUP

VGR Primärvård – VUP

Värmland Primärvård – VUP

Västerbotten Primärvård – VUP

Västerbotten Primärvård – VUP PV Psyk Förslag 1611

Västerbotten Primärvård – VUP SSK i primärvård

Västernorrland Primärvård – VUP – Depressionstillstånd

Västernorrland Primärvård – VUP – Ångesttillstånd

Västmanland Primärvård – VUP

Örebro Primärvård – VUP

Östergötland Huvudriktlinjer för samverkan mellan primärvården och vuxenpsykiatrin

Östergötland Fördelning mellan primärvården och vuxenpsykiatrin

Östergötland Depression hos vuxna

Östergötland Generaliserat ångestsyndrom GAD

 

  • Senast ändrad den 7 juli 2017