Kartläggningen omfattar bland annat landstingens resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader. Resultatet presenteras i tre rapporter som visar data för alla 21 landsting och regioner: En rapport för Vuxenpsykiatrin, en för Barn- och Ungdomspsykiatrin och en för Rättspsykiatrin.

Kartläggning 2016 – Barn- och ungdomspsykiatri

Kartläggning 2016 – Vuxenpsykiatri

Kartläggning 2016 – Rättspsykiatri

Den 17 maj presenterades utvalda delar av rapporternas innehåll under dagen Psykiatrin i siffror.
Läs mer och se webbsändningen i efterhand.

  • Senast ändrad den 26 oktober 2017