Kartläggningen gäller data från år 2014 och inbegriper Vuxenpsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Rättspsykiatrin. Nytt för i år är att kartläggningen förutom heldygnsvården även fokuserar på öppenvården.

Målet med 2014 års kartläggning är att beskriva landstingens/regionernas resurser till heldygnsvård respektive öppenvård. Kartläggningen omfattar antal patienter, lagrum (HSL, LPT, LRV), diagnosgrupper, antal vårdplatser, yrkeskategorier och ekonomisk resurs. Såväl offentliga som upphandlade enheter var inbjudan att delta. Psykiatriker verksamma enligt den nationella taxan ingår inte.

Kartläggningens resultat

 1. Kartläggning av specialistpsykiatrin 2014 – Tabeller och figurer
 2. Informationsblad
 3. Ifyllnadsanvisningar
 4. Enkäter:
  1. Enkät Vuxenpsykiatrin
  2. Enkät Barn- och ungdomspsykiatrin
  3. Enkät Rättspsykiatrin
 5. Teknisk rapport
 6. Rättningslista

Frågor?

Respektive uppgiftslämnare har möjlighet att få ut sina rådata för egna jämförelser. Kontakt oss vid intresse. Upptäcker du fel i statistiken som inte redan finns med i rättningslistan, eller har du frågor?
Skriv ett mail till jonas.stenberg@skl.se

Rapporter från kartläggningen 2008

Den första kartläggningen genomfördes i slutet av 2000-talet i form av besök på alla heldygnsvårdsverksamheter i Sverige. Resultatet från denna kartläggning av 2008 års data presenterades i två rapporter, en huvudrapport och en specifikt för Barn- och ungdomspsykiatrin. Efter det har kartläggningarna fortsatt vartannat år med data från år 2010, 2012 och nu för 2014.

Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården 2008

Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården 2008 – BUP

 

 • Senast ändrad den 6 januari 2017