Arbetet har pågått enligt planeringen men fyra Workshops per år. Vid dessa har ett flertal goda exempel på åtgärder som på olika sätt kan leda till bättre bemanning genom effektivare vård och bättre arbetsmiljö redovisats. Exempel på sådana är självinläggning för patienter med självskadebeteende, mobila team som alternativ till akutmottagning och vårdplatser samt produktions- och kapacitetsplanering.

Sju landsting minskar sina kostnader 2017 jämfört med 2016 och den totala kostnadsökningen för inhyrda läkare i psykiatri i landet har stannat av. Några landsting har också nått sina tidplaner för utfasning och lyckats hålla dem som till exempel Region Skåne och Region Kronoberg. Andra landsting har haft det trögare och gjort omtag i arbetet med åtgärder.

 

  • Senast ändrad den 4 oktober 2017