Hjälp oss att komplettera och sprida stödlistan

Informationen på Stödlistan för psykisk hälsa i kristid är tänkt att användas av personal inom kommuner och regioner för att informera personer de möter i sina verksamheter. Det går bra att kopiera texterna och länkarna för att kommunicera om ämnet på andra webbplatser eller i andra kanaler. Bilderna på denna sida är också möjliga att använda för att informera om Stödlistan.

Lämna tips till stödlistan

Stödlistan är ett sätt att samla information och länkar till tips för psykisk hälsa i kristider. Insamlingen som ligger till grund för stödlistan genomförs av SKR tillsammans med ett hundratal aktörer: kommuner, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer. Stödlistan uppdateras löpande och vi tar tacksamt emot tips på både nytt innehåll och ändringar på innehåll som redan ligger på stödlistan.  Alla kan skicka in tips till stödlistan: som enskild person, i egenskap av sin profession eller som representant för sin organisation.

Mejla ditt tips till: kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se. Mejlet får gärna innehålla:

  • Kort beskrivning
  • Länk till tips, och/eller information om tips
  • Information om avsändare och målgrupp

Alla tips granskas av medarbetare på SKR. Om tipset direkt bedöms som relevant publiceras det normalt inom några arbetsdagar. Om det finns osäkerheter kring om tipset passar på stödlistan kommer det skickas vidare till en referensgrupp som tar ställning till om tipset ska publiceras eller inte. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge återkoppling på varje enskilt tips, men nedan finns information om våra urvalskriterier.

Prioriterat innehåll på stödlistan:

  • Tydligt kopplat till psykisk hälsa
  • Kostnadsfritt att ta del av
  • Framtaget av/med etablerade aktörer
  • Innehåll som invånare i hela landet kan ta del av (gäller främst tips som riktar sig till allmänheten)

Alla inkommande tips granskas av medarbetare på SKR men vi har inte möjlighet att kontrollera alla källor kontinuerligt. Kontakta oss på kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se om du ser information som inte bör finnas kvar på sidan.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?