Chefer och HR

Kriser i vår omvärld har stor påverkan på arbetsmiljön i kommuner och regioner. Chefer och HR arbetar strategiskt och konkret med att säkerställa och utveckla en god arbetsmiljö. Här finns vägledningar och verktyg från kommuner, regioner, Sunt arbetsliv och andra organisationer att inspireras av.

Senaste uppdatering: 22 mars 2022

Med start i oktober 2020 fram till december 2021 har SKR anordnat sexton olika webbinarier tillsammans med forskare och lärande exempel från region och kommun på temat hur vi kan arbeta för en bättre arbetsmiljön under pandemin. Gensvaret från HR och chefer har varit mycket positivt – per webbinarium har det varit mellan 300-900 deltagare. Vi vet att alla regioner och över 220 kommuner har deltagit. Vi har samlat våra viktigaste lärdomar från arbetet i ett kort dokument här.

Lärdomarna kan även komma att användas med anledning av vad kriget i Ukraina kan tänkas få för konsekvenser för medarbetare i kommuner och regioner med en ökande flyktingström. Det kan komma att innebära en ökad arbetsbelastning samt att möta människor som befinner sig i kris och varit med om traumatiska upplevelser.

Material från genomförda webbinarier:

Vägledningar med råd från forskningen

Baserat på intervjuer och samtal med ett trettiotal forskare och dialog med HR-experter och chefer har SKR tagit fram kortfattade vägledningar som sammanfattar praktiska råd kring att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro under pandemin.

Baserat på intervjuer och samtal med ett trettiotal forskare och dialog med HR-experter och chefer har SKR tagit fram kortfattade vägledningar som sammanfattar praktiska råd kring att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. Materialet togs fram under pandemin men är till stora delar relevanta i samband med andra kriser, till exempel kriget i Ukraina.

Nedan hittar du exempel på verktyg från hela landet – att inspireras av eller använda i den egna verksamheten. Tipsa oss gärna om fler exempel, särskilt sådant som kan bli aktuellt med anledning av kriget i Ukraina, genom att maila henrik.tuner@skr.se.

Stöd för chefers situation

Stötta medarbetare

Verktyg utifrån situation

Arbetet medfinansieras av Vinnova

Bilden är ett foto på medarbetare från olika verksamheter i kommuner och regioner

Hjälpte informationen på sidan dig?