Barn 0-12 år

På denna sida finns råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristider. 

Senaste uppdatering: 31 maj 2022

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Till barn som känner oro

Här finns länkar till tips, information och stöd

Till föräldrar och vuxna som möter barn

Här finns råd och länkar till tips, information och stöd

Vardag och rutiner i familjen

Här finns råd och länkar till tips, information och stöd

Stöd vid våld och sexuella övergrepp

Här finns råd och länkar till tips, information och stöd

Hjälp oss att sprida och fylla på Stödlistan

Alla texter, bilder och filmer på Stödlistan är fria att använda för kommuner, regioner och civilsamhället för att informera om psykisk hälsa. Läs mer här.

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. Läs mer om detta samarbete och om hur du kan delta: Öppen samordning för psykisk hälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?