Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

På dessa sidor finns råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid. Stödlistan påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i Sverige och i vår omvärld, nu senast kriget i Ukraina.

Senaste uppdatering: 26 januari 2023

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata. Denna sida innehåller råd, tips, information och stöd som såväl barn som föräldrar och andra vuxna kan ha nytta av. Stödlistan för barn 0-12 år

Unga 12-25 år

Här finns stöd och information som både unga och föräldrar kan ha nytta av. Unga behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra unga, eller med någon vuxen utanför familjen. Stödlistan för unga 12-25 år

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Stödlistan för vuxna

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker, och löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga. Stödlistan för äldre

Ukraina

På denna sida länkar vi till information som hjälper kommuner och regioner att ge stöd till flyktingar från Ukraina inom området psykisk hälsa. Stödlistan för Ukraina

Hjälp oss att sprida och fylla på Stödlistan

Alla texter, bilder och filmer på Stödlistan är fria att använda för kommuner, regioner och civilsamhället för att informera om psykisk hälsa. Läs mer här.

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer. Läs mer om detta samarbete och om hur du kan delta: Öppen samordning för psykisk hälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?