Samhällsmobilisering för narkotikaprevention

Användning av droger har en negativ inverkan på människors liv och samhället på många sätt. Här finner du faktabaserade kunskapsunderlag och verktyg som kan påverka människor att avstå från narkotika.

Många saknar konkret kunskap och efterfrågar argument om narkotikans skadeverkningar för att effektivt kunna bemöta normalisering och bagatellisering av narkotikaanvändande.
Samhällets aktörer behöver kraftsamla men också samverka brett för att minska användandet.

Fem skäl att avstå narkotika

Det finns många skäl att avstå från narkotika. En kort text med fem viktiga skäl har tagits fram och förhoppningsvis kan den komma till användning i en samhällsmobilisering för narkotikaprevention. Syftet är också att använda budskapet för narkotikaprevention genom att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker, allmänhet, drog- och brottsförebyggare och andra yrkesverksamma i kommuner och regioner.

Kraftsamling för psykisk hälsa

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

Samhällsmobilisering för narkotikaprevention är en delarena inom Kraftsamling Psykisk Hälsa som verkar för tillgång till forskningsbaserade kunskapsunderlag och spridning av metoder och verktyg för narkotikaprevention. Vi har samlat flera olika aktörer för att nå ut bredare och mer effektivt med samhällets förebyggande arbete:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Föreläsare och författare
  • Kommuner
  • Länsstyrelser
  • Polisen
  • STAD – Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem
  • Sveriges Kommuner och regioner
  • Systembolaget
  • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala Universitet

Läs vidare i delarenans arbetsplan

Om du vill vara med och verka för narkotikaprevention – kontakta:

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?