Standardiserade vårdförlopp för psykiatriska tillstånd

För att uppnå hållbart stöd till de som behöver, krävs en uppskalningsbar modell för en jämlik och tillgänglig vård utifrån behov genom standardiserade vårdförlopp (SVF), standardiserade vårdår (SVÅ) och digitalisering.

Standardiserade vårdförlopp för psykiatriska tillstånd bidrar till Kraftsamlingens mål 3.G: Ökad tillgång till ändamålsenliga insatser för personer med psykiatriska tillstånd

I arbetet för SVF för psykiatriska tillstånd krävs rätt insatser på rätt nivå i rätt tid, att SVF är utvecklade så att de täcker större delar av vårdförloppet (inklusive behandling) samt är applicerbara för kroniska sjukdomar genom att även inkludera ett standardiserat vårdår (SVÅ). Vidare behöver tillgång till specialistkompetens säkras genom digitala distanslösningar med mera.

Första steget för att uppnå detta är att under hösten 2019 utföra en pilotstudie med VIP schizofreni.

Hjälpte informationen på sidan dig?